TIPS
INFO
VIDEOS
RESOURCES
NEWS

ข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุงของเรา

ข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุงของเรา

เหตุใดยากันยุงถึงมีประสิทธิผล

ยากันแมลงมีประสิทธิผลเนื่องจากทำให้ยุงไม่มาเกาะ ไต่ หรือกัดผิวหนัง

โดยทั่วไปแล้ว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “ยิ่งส่วนผสมออกฤทธิ์ [ที่พบในยากันยุงสำหรับบุคคล] มีความเข้มข้นมากเท่าไหร่ ก็จะให้การปกป้องที่ยาวนานขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมชนิดใดก็ตาม” อย่างไรก็ตาม การที่ส่วนผสมออกฤทธิ์มีความเข้มข้นสูง ก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะไล่ยุงได้ดีกว่าเสมอไป

หากคุณต้องเดินทาง อย่าลืมซื้อยากันยุงสำหรับบุคคลติดตัวไปด้วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หาซื้อได้ในร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายวัสดุภัณฑ์ หรือทางออนไลน์ เมื่อซื้อยากันยุง ต้องตรวจดูความเข้มข้นของส่วนผสมออกฤทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของคุณเสมอ และทาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

 

นำเสนอข้อมูลโดย SC Johnson บริษัทสำหรับครอบครัว
เรายินดีให้คุณช่วยบอกกล่าวต่อไปยังผู้อื่นด้วยการแ บ่งปันข้อมูลนี้