TIPS
INFO
VIDEOS
RESOURCES
NEWS

ข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุงของเรา

ข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุงของเรา

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาของ SC Johnson

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยา (ERC) ของ SC Johnson ตั้งอยู่ในเมืองเรซีน รัฐวิสคอนซิน และเป็นศูนย์วิจัยกีฏวิทยาเอกชนในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นในปี 1957 ที่สำนักงานใหญ่ของ SC Johnson และในปี 1960 ได้ย้ายที่ทำการมายังศูนย์กลางขนาด 30 เอเคอร์ ในเมืองเรซีนซึ่งเป็นสำนักงานในปัจจุบัน
ในปี 2013 SC Johnson ได้ขยายการปฏิบัติการงานวิจัยออกไปทั่วโลก และเปิดศูนย์วิจัยที่มีพื้นที่ 300 ตารางเมตรเป็นแห่งแรกขึ้นในประเทศจีน

นับเป็นเวลาเกือบ 60 ปีแล้วที่ผู้วิจัย ERC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ว่าจะช่วยป้องกันพวกเขาและบ้านของพวกเขาจากแมลงต่าง ๆ ในบ้านเรือน เช่น ยุง รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ

ERC มีการจัดเก็บแมลงประมาณ 20 สายพันธุ์ โดยเป็นยุงจำนวนหกสายพันธุ์ รวมถึงยุงลายบ้านและยุงลายสวน (สายพันธุ์ของยุงที่มีความสามารถในการส่งผ่านไวรัสซิก้า ไวรัสไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา) แมลงสาบสามสายพันธุ์ มดสองสายพันธุ์ แมลงสามง่าม ตัวสามง่าม แมงกินผ้า แมลงในโรงเก็บสินค้า และแมลงวันบ้านทั่วไป นอกจากนี้ ERC ยังได้บริหารจัดการโปรแกรมการจับแมลงภาคสนามที่พร้อมปฏิบัติการและจัดเก็บแมลงตามฤดูกาลได้ตามที่จำเป็น

ส่วนปฏิบัติงานหลัก

ERC แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนปฏิบัติงานหลัก ได้แก่:

  • การประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในส่วนปฏิบัติงานนี้ นักวิจัยของ ERC จะพัฒนาและให้การสนับสนุนในทั่วโลกแก่ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ (หรือผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าแมลงได้) เช่น Raid®, Baygon® และ All Out® และยากันยุงต่าง ๆ (ผลิตภัณฑ์ที่ไล่หรือทำให้ยุงไม่มาเข้าใกล้) เช่น OFF!® และ Autan® นอกจากนี้ ส่วนปฏิบัติงานนี้ยังรวมถึงงานพัฒนาฉลากและการสนับสนุนด้านการโฆษณาแบรนด์เหล่านี้

  • การวิจัยทางกีฏวิทยาประยุกต์ ในส่วนปฏิบัติงานนี้ นักวิจัยของ ERC จะศึกษาพฤติกรรมของแมลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การควบคุมแบบใหม่และอุปกรณ์การนำส่งรูปแบบใหม่

ขอบเขตของส่วนปฏิบัติงานทั้งสองด้านนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโรงเพาะเลี้ยงพันธุ์แมลงที่ทันสมัยซึ่งเรียกกันว่า โรงเลี้ยงแมลง (Insectary)

โรงเลี้ยงแมลงคือสถานที่ที่เราใช้เพาะเลี้ยงแมลงต่าง ๆ

โรงเลี้ยงแมลงถือเป็นหัวใจของ ERC เพราะเป็นสถานที่สำหรับการเพาะเลี้ยงแมลงภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุม เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยให้สามารถศึกษาพฤติกรรมของแมลงได้ในทุกแง่มุม ดำเนินการพัฒนาและหาวิธีในการควบคุมแมลง

  • นักวิจัย ERC จะตรวจตราและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และวงจรการตอบสนองต่อช่วงแสงในโรงเลี้ยงแมลงอย่างละเอียดถี่ถ้วน

  • แมลงสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เพาะเลี้ยงในโรงเลี้ยงแมลงจะได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นตัวแทนของแมลงที่พบได้บ่อยที่สุดในบ้านเรือนทั่วไป รวมถึงแมลงที่เป็นพาหะนำโรคที่พบได้ทั่วโลก

ด้วยจำนวนแมลงที่มีอย่างเพียงพอ นักวิทยาศาสตร์ของ ERC ยังได้ทดสอบสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และระบบการนำส่งภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการทดสอบในภาคสนาม การทดสอบเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อประเมินคุณลักษณะที่สำคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการไล่ยุง การทำให้แมลงตายจากการฉีดพ่นโดยตรง การฆ่าส่วนที่เหลือ พื้นที่ในการฉีดพ่น และการใช้งานแบบครอบคลุมทั้งห้อง เหยื่อล่อ และการฆ่า

หากต้องการรับทราบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุงของ ERC และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยุง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทรัพยากรข้อมูลของเรา

นำเสนอข้อมูลโดย SC Johnson บริษัทสำหรับครอบครัว
เรายินดีให้คุณช่วยบอกกล่าวต่อไปยังผู้อื่นด้วยการแ บ่งปันข้อมูลนี้